Najčastejšie otázky
Tlakový hrniec sa môže otvoriť vtedy, keď vychladol a keď sa znížil jeho vnútorný tlak [kým poistka indikátora zablokovania alebo indikátor tlaku (v závislosti od modelu) úplne neklesnú].
Môžem v tlakovom hrnci využívať varenie v pare?
Môžem v tlakovom hrnci uskladňovať jedlo?
Jedlo nie je dostatočne uvarené alebo je prevarené – prečo?
Ako môžem prispôsobiť postup prípravy pokrmov podľa svojich receptov podmienkam varenia pod tlakom?
Ako sa má uvoľniť para po dokončení varenia?
Aké množstvo tekutiny je potrebné na varenie v tlakovom hrnci?
Ak v priebehu prvých 5 minút tlak chýba, ide o bežný jav. Teplota tlakového hrnca sa stále zvyšuje. Ak ešte stále nedosiahol po prvých 5 až 10 minútach tlak, potom skontrolujte, či:
• prívod tepla je zapnutý a zdroj tepla je nastavený na maximálnu teplotu;
• veko je správne uzatvorené;
• tesnenie je umiestnené správne a nie je znečistené ani zvlnené;
• máte v nádobe dostatok vody: najmenej 250 ml (2 poháre);
• tlakový spínač je správne nastavený (v závislosti od modelu);
• indikátor zablokovania ani tepelný indikátor nie sú zablokované (v závislosti od modelu);
v každom prípade si pozrite návod na použitie vášho tlakového hrnca.
Používajte vhodné zdroje tepla. Vhodné zdroje tepla nájdete uvedené v pokynoch na používanie. Modely, ktoré majú exkluzívne dno Diffusal, veľmi dobre fungujú na všetkých typoch varných plôch vrátane indukcie. Použite varnú dosku s rovnakým alebo menším priemerom ako je priemer tlakového variča.
• Tlakový hrniec je preplnený.
• Teplota tepelného zdroja je príliš vysoká.
• Regulátor tlaku, poistka indikátora zablokovania alebo bezpečnostné zariadenie sú zablokované v dôsledku toho, že sa nevykonala dostatočná údržba a zabránilo sa normálnej prevádzke.
Veko na mojom tlakovom hrnci sa zaseklo.
Čo ešte môžem robiť s mojím tlakovým hrncom?
V tlakovom hrnci môžete variť prakticky všetko: môžete si pripraviť polievky, variť mäso, ryby a zeleninu a vytvoriť aj lahodné dezerty. Mnoho nápadov na recepty nájdete v knihe receptov dodanej s vaším tlakovým hrncom alebo na webových stránkach.
Vypnite zdroj tepla. Nechajte tlakový hrniec vychladnúť. Po otvorení tlakového hrnca skontrolujte, či unikla všetka para a či sa indikátor zablokovania nachádza na správnom mieste (v závislosti od modelu). Skontrolujte a očistite všetky funkčné súčiastky a skontrolujte aj stav tesnenia. Ak problém pretrváva, odneste svoj tlakový hrniec (všetky jeho súčasti) do odporúčaného servisného strediska.
Ktoré potraviny zodpovedajú nastaveniam 1 a 2 na ventiloch regulátora?
Kedy mám začať odpočítavať čas prípravy mojich receptov?
Vytvorenie tlaku bude trvať dlhšie, ale čas varenia bude rovnaký (hneď po aktivácii prevádzkového ventilu).
Na varenie v pare je košík nevyhnutný. Pri bežnom varení si môžete vybrať, či ho použijete alebo nie.
Na priame varenie v panvici vždy pridajte minimálne množstvo tekutiny alebo aspoň množstvo zodpovedajúce 2 pohárom (25 cl alebo 8.8 UK fl oz).
Na varenie v pare nalejte 75 cl (26 UK fl oz) vody naspodok panvice.
Maximálna úroveň naplnenia tekutinou: tlakový hrniec neplňte viac ako do 2/3 výšky panvice.
Upozornenie: ak ste zohriali tlakový hrniec bez toho, aby v ňom bola tekutina, nechajte ho skontrolovať autorizovanému servisnému stredisku.
Aký je najvhodnejší spôsob čistenia tlakového hrnca?
Aký je najvhodnejší spôsob čistenia tlakového hrnca v prípade, že stmavne?
Tesnenie by sa malo vymeniť každý rok. Ak tlakový hrniec nedosiahne tlak a okolo veka uniká para, skontrolujte, či je tesnenie správne nasadené. Je to aj známka toho, že môže byť nutná výmena tesnenia.
• Výmena tesnenia pre modely so strmeňmi (tlakový hrniec, autentický alebo spohonom):
Zložte staré tesnenie, uistite sa, že lôžko na tesnenie je čisté.

• Výmena tesnenia pri iných modeloch:
Vyberte staré tesnenie anahraďte ho novým.

Obráťte pokrievku na panvici. Zložte rukoväte, ak to váš model umožňuje.
Áno, odporúčame, aby ste čistili tesnenie pokrievky po každom varení pomocou špongie a tekutého prostriedku na umývanie riadu. A v prípade modelov s odnímateľným košom aj jeho kryt.
Keď vkladáte na svoje miesto odnímateľné koše uistite sa, že sa nápis „lid side“ (zo strany pokrievky) nachádza oproti pokrievke.
Časovač nikdy neumývajte v umývačke riadu alebo pod vodou z vodovodu, pretože nie je vodotesný.
Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
Na čistenie použite iba čistú suchú handru.
Veko sa nedá zatvoriť alebo sa zatvára príliš ťažko. Čo mám robiť?
Po 10 rokoch používania si bude tlakový hrniec vyžadovať istú dávku pozornosti: nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.
Pred tým, ako sa spustí tlakovanie, je možné pokrievkou otáčať. Nepredstavuje to žiadnu poruchu.
Ide o skrutky Torx. Majú zárez a je možné ich používať s plochým skrutkovačom, takže ak sa rukoväť uvoľní alebo je potrebné ju vymeniť, môžete ich takýmto skrutkovačom utiahnuť. Skrutkovače Torx si môžete zakúpiť vo väčšine železiarstiev a obchodov s potrebami pre domácich majstrov.
Skontrolujte, či sa na karbide rukoväti nenachádzajú žiadne vypukliny, praskliny alebo iné poškodenie. Ak rukoväť nie je poškodená, utiahnite skrutky plochým skrutkovačom. Ak je rukoväť poškodená, budete ju musieť vymeniť.
Pri varení potravín, ktoré obsahujú bielkoviny aj sacharidy, ako napríklad ryže, pri vysokej teplote sa aminokyseliny a cukry oddelia a spôsobia sivé sfarbenie jedla. Nemá to vplyv na chuť a bezpečnosť konzumovanej potraviny.
Škvrny a šmuhy sú spôsobené minerálmi usadenými v hrnci, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vode, napríklad vápnik, kremík, horčík a železo. Nemusíte sa nimi vôbec zaoberať.
Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:
• Znížili  ste teplotu, keď sa začala cez regulačný parný ventil neustále uvoľňovať para, ktorá spôsobovala nepretržitý zvuk pískania?
• Uvoľnili ste paru po skončení varenia?
Ak necháte tlakový hrniec, aby uvoľnil paru sám bez toho, aby ste znížili tlak, potraviny sa budú aj naďalej variť, pretože zariadenie bude pod tlakom.
Keď skončil čas varenia, mali by ste vypnúť ohrev a uvoľniť paru.
Čas varenia závisí od množstva, veľkosti potravín a vašej osobnej chuti.
Je to bežný jav, ktorý sa vyskytuje počas prvých minút.
Ak tento stav pretrváva, zvoľte si program unikania pary a počkajte, kým ukazovateľ prítomnosti tlaku klesne pred tým, ako tlakový hrniec otvoríte.
Vodou opláchnite ovládací ventil a prieduch na uvoľňovanie pary a skontrolujte, či sa klapka bezpečnostného ventilu pohybuje.
Ako mám tlakový hrniec používať?
Ak para uniká von okolo veka?
Tlakový hrniec disponuje niekoľkými systémami, ktoré zaručujú dokonalú bezpečnosť jeho prevádzky. Bezpečný systém zatvárania (v závislosti od modelu): Tlakový hrniec je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý zabraňuje stúpaniu tlaku v prípade, že veko nie je úplne alebo správne zatvorené. Ak sa veko nachádza v nesprávnej polohe, bezpečnostný systém zabráni tomu, aby sa poistka indikátora zablokovania zdvihla a následne sa vytvoril tlak. Bezpečný systém otvárania (v závislosti od modelu): Ak je tlakový hrniec pod tlakom, poistka indikátora zablokovania stúpla a zabráni tomu, aby sa hrniec otvoril. Aby mohla poistka klesnúť, je potrebné uvoľniť tlak, a až potom sa dá tlakový hrniec otvoriť. Skontrolujte polohu poistky indikátora zablokovania alebo indikátora tlaku (v závislosti od modelu). Musia byť v dolnej polohe, aby sa otvorili. Bezpečnosť pri pretlaku: v prípade, že sa v priebehu varenia otvor na vypúšťanie pary upchá, aktivujú sa bezpečnostné pretlakové systémy. 1) Prvá fáza: poistný ventil uvoľní tlak. 2) Druhá fáza: tesnenie umožní, aby sa uvoľnil tlak medzi vekom a hrncom. 3) Tretia fáza (v závislosti od modelu): poistka indikátora zablokovania stúpne nad rukoväť a umožní, aby sa tlak vypúšťal vertikálne. Aby sa tlakový hrniec mohol po úplnom ochladení otvoriť, poistka indikátora zablokovania sa musí dať na svoje miesto.
Ak sa tlakový hrniec zahrial bez toho, aby sa v ňom nachádzala tekutina?
Tlakové hrnce používané na varnej doske dosahujú pri nastavení na symbol kurčaťa teplotu približne 118 °C a pri nastavení na symbol zeleniny asi 111 °C.
Tlakové hrnce varia pri tlaku 13 lb/psi – 0,9 baru v prípade mäsa a 8 lb/psi – 0,55 baru v prípade zeleniny.
Iba v prípade, že je veko zložené, obzvlášť na to, aby sa jedlo osmažilo dohneda.
Varenie sa začína v okamihu, keď ventil regulátora tlaku umožní rovnomerné vypúšťanie pary, pričom sa ozýva pravidelné syčanie. Vtedy znížte teplotu a začnite odpočítavať čas varenia stanovený pre daný recept.
Otočte veko dnom nahor, pretože sa tým predlžuje životnosť tesnenia.
• Skontrolujte, či máte v hrnci aspoň 250 ml tekutiny.
• Skontrolujte, či tesnenie správne prilieha. Niektoré modely majú vnútri veka kolík, ktorý sa zarovná s malým otvorom na tesnení. V prípade, že kolík a otvor nie sú zarovnané správne, bude to mať vplyv na tlak.
• Tesnenie môže byť znečistené, alebo je zdeformované a je potrebné ho vymeniť. Tesnenie je potrebné vymeniť každý rok.
• Skontrolujte, či je regulačný ventil priechodný a či ho neblokujú žiadne zvyšky jedla.
• Skontrolujte, či je okraj hrnca v dobrom stave a či hrniec nie je zdeformovaný.
• Regulačný ventil sa nenachádza v správnej polohe alebo regulátor nie je v polohe 1 alebo 2 (v závislosti od modelu). Postup, ktorý sa má použiť pri konkrétnom modeli, nájdete vo svojom návode.
• Teplota tepelného zdroja je príliš nízka. Na natlakovanie hrnca je vždy nutná vysoká teplota. Po vykonaní tohto úkonu a dosiahnutí silného prúdu pary znížte výkon tepelného zdroja, aby sa ustálil rovnomerný prúd, a od tohto okamihu začnite odpočítavať čas tepelnej prípravy. Pri všetkých receptoch je potrebné, aby sa po dosiahnutí tlaku znížil výkon tepelného zdroja.
• Indikátor blokovania sa zasekol. Je to práve poistka indikátora zablokovania alebo indikátor tlaku (v závislosti od modelu), ktoré stúpnu, keď sa vnútri hrnca vytvorí tlak, a klesnú, keď sa tlak uvoľní. Pokiaľ indikátor nestúpa, môže byť potrebné, aby sa vyčistil. Pokyny na čistenie pre konkrétny model nájdete v návode.
• Skontrolujte, či ste správne nasadili veko.
Používa sa pri preprave, aby sa pokrievka neprilepila k zariadeniu. Nepredstavuje žiadne riziko, ak však máte pochybnosti, pred použitím ho zmyte.
Tlakový hrniec je vyrobený tak, aby zodpovedal a prispôsobil sa rastúcej rodine.
Je dostupný v týchto objemoch:
• pre 1 až 4 osoby: 3 až 4,5 litrov
• pre 4 až 6 osôb: 6 litrov
• pre 6 až 8 osôb: 7,5 až 8 litrov
• pre 7 až 10 osôb: 10 litrov
Je to preto, lebo varenie pod tlakom je oveľa rýchlejšie ako bežné varenie.
Na dosiahnutie dobrých výsledkov je preto potrebné dôsledne dodržiavať čas varenia.
Niektoré modely majú zvláštne programy na prípravu mäsa alebo zeleniny, ktoré sú navrhnuté na optimálne varenie.
Tlakový hrniec umožňuje varenie (potraviny sú ponorené vo vode s použitím košíka alebo bez neho) alebo parenie (potraviny sú v košíku nad značkou úrovne vody).
Môže sa tiež používať na pomalú prípravu pokrmov alebo restovanie pred varením pod tlakom, alebo dokonca na dusenie pod pokrievkou, ale bez zvýšenia tlaku.
Nie, časovač je určený iba na použitie s hrncom.
Riadi 2 fázy varenia, varenie pod tlakom a mierne varenie. Musí byť preto vložený na svojom mieste na pokrievke.
Áno. Používanie bez tekutiny vo vnútri môže vážne poškodiť tlakový hrniec.
Nie, dôrazne vám odporúčame nepoužívať parný hrniec na vyprážanie, pretože by sa mohol poškodiť.
Kde môžem svoj spotrebič na konci jeho životnosti zlikvidovať?
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.