TEFAL Oasis

Oasis Praktické, presné a kompaktné váhy
 • Ultra štíhly dizajn.
 • Funkcia automatického odpočítania hmotnosti nádoby používanej pri vážení.
 • Na váženie prísad v pevnom i kvapalnom skupenstve.

Presné, praktické, štýlové a ultra štíhle!

Jednoduchosť sama – tieto váhy dokážu uspokojiť všetky vaše každodenné kuchynské požiadavky. Keďže boli navrhnuté s použitím technológie Tefal tak, aby boli presné a ľahko ovládateľné, zvyknete si na ne mimoriadne rýchlo. A pre tých, ktorí ocenia niečo extra... integrovaná funkcia automatického odpočítania vám uľahčí život tým, že za vás odpočíta hmotnosť príslušnej nádoby na prísady!
 • Pevné prísady vážené v gramoch, tekutiny v cl/dl.
 • Váženie do 3 kg.
 • Presnosť na gram od 0 do 3 kg.
 • Manuálne a automatické zapnutie/vypnutie.
 • Veľký displej LCD.
 • 100 % elektronický systém pre dokonalú spoľahlivosť.
Základné fakty
 • 2100052367_B2.png

  Automatic ON/OFF

 • 2100052367_B3.png

  Liquid function: cl/dl

 • TE-FOOD_PRERARATION-KITCHEN_SCALES-OASIS-BC3007H0-C.jpg

  Compact, with hanging hoop for an easy storage

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak chcete nastaviť hmotnosť obalu, v prvom rade:
• zapnite váhy
• položte nádobu na podnos (nádoba môže podnos prekrývať)
• stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (ZAP./VYP.) a počkajte, až sa na displeji zobrazí nula.
Hmotnosť nádoby sa odpočíta automaticky
Stupnicu utrite mierne navlhčenou handričkou a úplne ju osušte. Prístroj neponárajte do vody. Nepoužívajte abrazívne prostriedky. Pokiaľ ide o misku a veko, ktoré sa dodávajú s niektorými modelmi:
• nezahrievajte ich ani ich nepoužívajte v mikrovlnnej rúre,
• na zaistenie ich dlhodobého používania sa odporúča ručné umývanie.
Spotrebiče a zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry a mobilné telefóny, ktoré sa používajú v blízkosti váh, môžu spôsobiť narušenie zobrazovania hmotnosti. Nenechávajte váhy v blízkosti zdroja tepla. Neklaďte na váhy horúce nádoby.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Skupina SEB zaviedla na svojich výrobkoch značky Tefal/T-fal s nepriľnavým povrchom ako súčasť záväzku dodržiavania kvality uvádzanie ekologickej informácie „Zdravie a životné prostredie“. Tento záväzok zaručuje neprítomnosť PFOA, olova a kadmia v povrchoch Tefal/T-fal a neškodnosť našich výrobkov značky Tefal s nepriľnavým povrchom pre životné prostredie a spotrebiteľa. Táto ekologická informácia je založená na pravidelných analýzach, ktoré vykonávajú nezávislé laboratóriá v mnohých krajinách (INERIS vo Francúzsku, ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS v Spojenom kráľovstve, FABES Labs v Nemecku, MB Labs v Kanade a SGS v Číne) (odkaz na stránky laboratórií). Tento záväzok sa uvádza na webových stránkach značky Tefal/T-fal, rovnako ako na obaloch kuchynského riadu značky Tefal s nepriľnavým povrchom.