TEFAL Oasis

Oasis Praktické, presné a kompaktné váhy
 • Ultra štíhly dizajn.
 • Funkcia automatického odpočítania hmotnosti nádoby používanej pri vážení.
 • Na váženie prísad v pevnom i kvapalnom skupenstve.

Referenčné číslo: BC4110V0

Presné, praktické, štýlové a ultra štíhle!

Jednoduchosť sama – tieto váhy dokážu uspokojiť všetky vaše každodenné kuchynské požiadavky. Keďže boli navrhnuté s použitím technológie Tefal tak, aby boli presné a ľahko ovládateľné, zvyknete si na ne mimoriadne rýchlo. A pre tých, ktorí ocenia niečo extra... integrovaná funkcia automatického odpočítania vám uľahčí život tým, že za vás odpočíta hmotnosť príslušnej nádoby na prísady!
 • Pevné prísady vážené v gramoch, tekutiny v cl/dl.
 • Váženie do 3 kg.
 • Presnosť na gram od 0 do 3 kg.
 • Manuálne a automatické zapnutie/vypnutie.
 • Veľký displej LCD.
 • 100 % elektronický systém pre dokonalú spoľahlivosť.
Základné fakty
 • 2100052367_B2.png

  Automatic ON/OFF

 • 2100052367_B3.png

  Liquid function: cl/dl

 • TE-FOOD_PRERARATION-KITCHEN_SCALES-OASIS-BC3007H0-C.jpg

  Compact, with hanging hoop for an easy storage

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak chcete nastaviť hmotnosť obalu, v prvom rade:
• zapnite váhy
• položte nádobu na podnos (nádoba môže podnos prekrývať)
• stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (ZAP./VYP.) a počkajte, až sa na displeji zobrazí nula.
Hmotnosť nádoby sa odpočíta automaticky
Stupnicu utrite mierne navlhčenou handričkou a úplne ju osušte. Prístroj neponárajte do vody. Nepoužívajte abrazívne prostriedky. Pokiaľ ide o misku a veko, ktoré sa dodávajú s niektorými modelmi:
• nezahrievajte ich ani ich nepoužívajte v mikrovlnnej rúre,
• na zaistenie ich dlhodobého používania sa odporúča ručné umývanie.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Spotrebiče a zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry a mobilné telefóny, ktoré sa používajú v blízkosti váh, môžu spôsobiť narušenie zobrazovania hmotnosti. Nenechávajte váhy v blízkosti zdroja tepla. Neklaďte na váhy horúce nádoby.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.