TEFAL Bodysignal 3

Bodysignal 3 SLEDUJTE MIERY SVOJHO TELA ĽAHKO A JEDNODUCHO.

Sledujte miery svojho tela a množstvo telesného tuku s ohľadom na váš vek, pohlavie a výšku. Zlepšite sledovanie vývoja vašej telesnej hmotnosti s Concept Visio Control. Váha si ukladá namerané hodnoty telesného tuku a dokáže pojať až 4 osoby. Tento prístroj je teda ideálny pre celú rodinu!

Referenčné číslo: BM7100S6

Váha na meranie telesného tuku Body Signal sa stane vaším každodenným spojencom

Váha na meranie telesného tuku Body Signal sa stane vaším každodenným spojencom. Zlepšite sledovanie vývoja vašej telesnej hmotnosti s Concept Visio Control. Svetelné indikátory váhy s analyzátorom tuku VISIO CONTROL vám umožnia jednoducho sledovať vývoj vašej telesnej hmotnosti: ZELENÁ: Úbytok tuku či získanie svalovej hmoty ORANŽOVÁ: Stabilná váha ČERVENÁ: Nárast tuku či úbytok svalovej hmoty  
Základné fakty
 • SVETELNÝ INDIKÁTOR VISIO CONTROL

  Svetelný indikátor VISIO CONTROL vám umožňuje ľahko sledovať vývoj štruktúry vášho tela:

  ZELENÁ: Úbytok tuku či prírastok svalovej hmoty

  ORANŽOVÁ: Stabilná váha

  ČERVENÁ: Nárast tuku či úbytok svalovej hmoty

 • INDIKÁTOR TELESNEJ VÁHY A MNOŽSTVA TUKU 

  Telesná váha a tuk sú uvedené v kg

 • ZROZUMITEĽNÉ ÚDAJE

  Graf ukazuje množstvo tukovej hmoty v tele v porovnaní s nastavenými osobnými limitmi na základe vášho pohlavia, veku a výšky.

 • SLEDUJTE ZDRAVIE CELEJ RODINY

  Automaticky rozpozná až 4 rôzne profily

 • VYSOKÁ NOSNOSŤ

  BODYSIGNAL má vysokú nosnosť až 160 kg s rozlíšením 100 g.

 • KOMFORTNÉ POUŽITIE

  Automatické zapnutie: stačí sa postaviť na platformu a váha sa zapne. Automatické vypnutie: automatické vypnutie po 5 minútach nečinnosti.

 • PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

  Balenie obsahuje 4 batérie AAA LR03, váhu tak môžete ihneď použiť.

Funkcie
MERANIE HMOTNOSTI
Svetelný ukazovateľ VISIO-CONTROL na sledovanie vývoja hmotnosti    
Merač tukovej hmoty v kg    
Svetelný ukazovateľ VISIO-CONTROL na sledovanie vývoja telesnej kompozície    
Indikátor hmotnosti tuku s personalizovanými limitmi    
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Citlivá klávesnica    
Pamäť 4  
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita 160  kg
Presnosť váženia 100  g
Podsvietenie displeja    
Vážiaca plocha Tvrdené sklo  
Farba Perleťovo biela + hliník  
Typ batérie AAA  
Batérie sú súčasťou balenia    
Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Táto funkcia umožňuje okamžité zobrazenie údaja o hmotnosti. Nie je potrebné čakať, kým sa nezobrazí „0“ – výpočet hmotnosti sa začne okamžite.
Väčšina nových osobných váh má prepínač na mieste pre batérie. V prípade, že tam nie je, pozrite si návod na obsluhu.
Aby sa dosiahla úplná spokojnosť s týmto prístrojom, meranie a váženie sa musí vždy vykonávať za rovnakých podmienok: – Vždy sa vážte naboso. Vaše nohy musia byť suché a správne umiestnené na elektródach. Upozorňujeme, že ak máte na nohách príliš veľa stvrdnutej kože, môže to mať vplyv na výsledky merania. – najlepšie raz týždenne hneď ráno, – 1/4 hodiny po prebudení, aby sa voda vo vašom tele rozložila do dolných končatín. Je dôležité, aby medzi nohami (stehná, kolená, lýtka) ani chodidlami nebol žiadny kontakt. V prípade potreby si medzi nohy zasuňte hárok papiera.
To závisí od toho, aký typ váhy používate:
– Diagnostická váha: hodnoty merania budú skreslené.
– Iné osobné váhy: žiadny vplyv na meranie.
Váhu udržujte vždy vo vodorovnej polohe a na jej plochu neklaďte žiadne predmety.
Ak váhu nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

Ak je váha uložená zvisle s jednou alebo viacerými nožičkami vo vzduchu alebo ak sú na váhe ponechané predmety, bude prvé meranie nesprávne.
Na konci váženie sa môže zobraziť hlásenie „ERR“ a ozvať dlhé pípnutie. Budete sa musieť znovu zvážiť.
Odporúčame vždy používať nové alkalické batérie (batérie typu LR03) a nikdy nepoužívať batérie s fyziologickým roztokom (batérie typu R03), ani dobíjateľné batérie (batérie typu HR03). Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie za nové alkalické batérie. Netýka sa to váh, pri ktorých sa používajú gombíkové batérie typu CR2032 alebo lítiové batérie.
Váhu môžete očistiť handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode.
Nepoužívajte kovovú špongiu ani čistiaci prášok. Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
To, že sa po výmene batérií zobrazí správa „8888“, je normálne. Výrobok je vo fáze spúšťania. Umiestnite ho na rovnú plochu a počkajte, až správa zmizne. Keď váhy presuniete alebo sa na nich postavíte, zatiaľ čo je zobrazená správa „8888“, znovu sa začne spúšťanie ich chodu. Spúšťanie chodu môže trvať od 5 do 30 sekúnd.
Váhy zaznamenali pri vážení odchýlku a prebieha opätovná kalibrácia. Budete musieť z váh zostúpiť a pred tým, ako sa znovu postavíte na váhy, počkať, kým sa znovu nezobrazí údaj „0,0“.
Virtuálna klávesnica sa aktivuje až po ukončení váženia. Je potrebné dodržiavať tieto pravidlá: - po ukončení váženia zostúpte z výrobku, - pri ťukaní na klávesy musí výrobok zostať na zemi, - ťukajte na klávesy iba jedným prstom, - na ťukanie na klávesy používajte iba prst (žiadne predmety).
Áno, pomocou diagnostickej váhy sa meria čistá svalová hmota a jej odpočítaním z celkovej telesnej hmotnosti sa získa údaj o celkovom telesnom tuku, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
V priebehu kalibrácie pri výrobe osobných váh sa pri jednotlivých váhach môžu objaviť odchýlky. Niektoré rozdiely vyplývajúce z týchto odchýlok by sa mohli objaviť pri porovnaní hmotnosti na dvoch rozdielnych osobných váhach.
Základom správneho fungovania vášho tela je meranie, ktoré vás upozorní na príliš nízku úroveň hydratácie.
Skladá sa z telesnej vody, orgánov, kostí a svalov, jeho úloha nie je zanedbateľná pre denné energetické výdavky.
Podstatný ukazovateľ pre vaše telo, ide o energetickú rezervu, ktorú treba sledovať.
BMI je medzinárodný index definovaný organizáciou WHO v roku 1997.
BMI označuje vašu mieru obezity a tým aj riziko nadváhy. Meria sa takto:


Index BMI je veľmi globálny a nie príliš personalizovaný. Neurčuje hodnotu tukovej hmoty a svalovej hmoty.
Naše váhy používajú bioelektrickú impedanciu, tiež známu ako bioimpedancia.

Sínusový prúd s nízkou intenzitou je odoslaný do vášho tela, tento prúd ľahko prechádza tkaniva bohaté na vodu (štíhla hmota: svaly, koža...), naopak, naráža na väčší odpor v prípade tkaniva chudobného na vodu (tuková hmota).


Takto získaný odpor v kombinácii s rovnicami zohľadňujúcimi váš profil nám umožňuje vypočítať vašu štíhlu hmotu.

Tuková hmota sa získa odpočítaním štíhlej hmoty od vašej celkovej hmotnosti.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.