TEFAL Roast and Bake Multi-Function

Roast and Bake Multi-Function Free-standing: serve direct to table
Roast & Bake can roast, bake, grill, poach and fry all your favourite recipes.
The Roast & Bake is so portable it is also perfect to take when holidaying or camping.
With Tefal innovation, the Roast & Bake pan features a Prometal® coating. The pan also features the Thermo-Spot®, a Tefal patented technology, which indicates when the pan is hot enough to start cooking.
For complete ease and convenience, the Roast & Bake has a 4 L capacity so an entire meal can be cooked in one pot. And when finished, clean up is a breeze as the pan is dishwasher safe.
The Roast & Bake also features a handy viewing window in the lid which allows you to check on the cooking progress without the need to remove the lid, thus retaining the heat.

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.