Tefal MICRO-ONDES Často kladené otázky

Kód : BH1310A0

Najčastejšie otázky
Nánosy vodného kameňa sa musia pravidelne odstraňovať. Nalejte do nádoby 250 ml bieleho octu a potom počkajte, kým sa všetok vodný kameň nerozpustí. Opláchnite veľkým množstvom čistej vody a utrite vlhkou handričkou.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.
Návod   na použitie