Tefal Bikini Trimmer Používateľské príručky

Kód : TZ3005F0

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Môžete použiť hydratačný krém, ktorý zjemní pokožku a chĺpky na súkromných miestach, 24 hodín pred použitím zastrihávača.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Spotrebič triedy I sa musí uzemniť (a má iba jednu izolačnú vrstvu). Spotrebič triedy II sa nemusí nutne uzemniť, pretože má dve odlišné a nezávislé vrstvy izolácie.
V tomto prípade nehrozí žiadne riziko porezania. Zastrihávač je oveľa spoľahlivejší než napríklad nožnice. A výsledkom je oveľa hladšie oholenie, pretože chĺpky zastriháva úplne rovnomerne.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.