img-politique-PrivacyPolicy_SK.jpg

TEFAL S. A. S (ďalej len „my“, „náš“), sesterská spoločnosti skupiny Groupe SEB, chce byť čo najtransparentnejšia, pokiaľ ide o spôsob, akým zhromažďuje a spracováva osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú webovú stránku www.tefal.com alebo využívajú jej služby.

Nižšie uvedené zásady ochrany súkromia („zásady“) opisujú spôsob využívania osobných údajov zozbieraných v súvislosti s touto webovou stránkou a ich prípadného poskytnutia tretím stranám zo strany SEB DEVELOPPEMENT, opatrenia prijímané na ochranu ich dôvernosti a bezpečnosti, ako aj vaše voľby, pokiaľ ide o zber a využívanie vašich osobných údajov..

V súlade s francúzskym zákonom o ochrane osobných údajov („Loi Informatique et Libertés“) č. 78-17 zo 6. januára 1978, zmeneným zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004, bola táto webová stránka oznámená francúzskemu úradu na ochranu osobných údajov (CNIL).

1. Čo je cookie?

Stránka www.tefal.com využíva cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch používateľov, najmä s cieľom zjednodušiť im navigáciu na webovej stránke a prispôsobiť im ponúkané služby.

Cookies na webovej stránke neobsahujú žiadne údaje, ktoré by umožňovali vašu osobnú identifikáciu, pričom sú navrhnuté výlučne na používanie zo strany SEB DEVELOPPEMENT. SEB DEVELOPPEMENT informuje používateľov, že môžu sami zabrániť ukladaniu cookies, a to zmenou nastavení ich prehliadača. Aby ste mohli využívať všetky funkcie tejto webovej stránky, mali by ste vo vašom prehliadači ponechať povolené cookies.

2. Ako používame cookies?

Cookies používame na zlepšovanie informácií a služieb, ktoré poskytujeme na webovej stránke a takisto na zjednodušenie navigácie na našej stránke, napríklad na vašu identifikáciu po návrate na našu webovú stránku a vyhnutie za prihlasovaniu, ak ste si už vytvorili používateľský účet, alebo na umožnenie správy vášho nákupného košíka počas prezerania stránky.

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky zhromaždené týmto cookie (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú a uchovávajú na serveri Google v USA. Google využíva tieto informácie na zhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky v záujme zostavenia správ o aktivitách na webovej stránke pre vlastníkov webovej stránky a poskytovania iných služieb využívania tejto webovej stránky a internetu.

Google sprístupní tieto informácie tretím stranám, ak sa to zo zákona od spoločnosti Google vyžaduje, alebo ak Google uzavrie dohodu s týmito stranami na spracovanie údajov. Google neprepojí vašu adresu IP so žiadnymi inými údajmi v spoločnosti Google Inc. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa tieto cookies nainštalovali, zmeňte príslušné nastavenie vášho prehliadača. Upozorňujeme, že v takom prípade nemusíte mať prístup k všetkým funkciám tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky výslovne umožňujete spoločnosti Google spracovať zhromaždené údaje uvedeným spôsobom na uvedené účely.

Okrem toho spolupracujeme aj s inými spoločnosťami, ktoré využívajú sledovacie technológie, aby v našom mene zverejňovali reklamy na internete. Tieto spoločnosti môžu zbierať informácie, ktoré nie je možné identifikovať s konkrétnou osobou, o vašich návštevách na našej webovej stránke a vašej interakcii s našimi správami, ako sú napríklad reklamy.

3. Ako zmeniť nastavenia na počítači, pokiaľ ide o používanie cookies a ich zakázanie?

Môžete svoj počítač nastaviť tak, aby ste dostávali upozornenie pri každom zaslaní cookie, alebo sa rozhodnúť zakázať všetky cookies. Tieto operácie môžete vykonať v nastaveniach vášho prehliadača. Keďže každý prehliadač je trochu iný, viac informácií o náležitej správe vašich cookies nájdete v pomocníkovi pre váš prehliadač. Ak zakážete cookies, nebudete mať prístup k mnohým funkciám, ktoré uľahčujú využívanie tejto webovej stránky a niektoré naše služby nebudú správne fungovať.

4. Webové stránky tretích strán

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky spravované tretími stranami, ktoré nepodliehajú týmto zásadám, a ktorých postupy týkajúce sa zberu a využívania osobných údajov sa môžu odlišovať od našich postupov. Pokiaľ tieto webové stránky nevlastníme ani neprevádzkujeme, nemôžeme byť zodpovední za používanie vašich osobných údajov týmito webovými stránkami tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie o spracovaní osobných údajov uverejnené na týchto webových stránkach.

5. Zmeny našich zásad ochrany súkromia

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany súkromia, zverejníme nové zásady ochrany súkromia na tejto webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali, či sa naše zásady ochrany súkromia nezmenili. Posledná aktualizácia bola vykonaná 20. 2. 2014.

6. Právo na prístup k vašim údajom, ich úpravu, odstránenie a nesúhlas so spracovaním vašich údajov

V súlade s francúzskym zákonom o ochrane osobných údajov („Loi Informatique et Libertés“) má akákoľvek osoba, ktorej údaje sa zberajú a spracúvajú na webovej stránke, právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na ich úpravu, odstránenie, ako aj právo zo zákonných dôvodov nesúhlasiť so spracovaním jej údajov. Na uplatnenie týchto práv nás môžete písomne kontaktovať na nasledujúcej adrese:


GROUPE SEB Slovensko, spol. Sr.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava SLOVENSKO

Takisto môžete kontaktovať zákaznícke centrum.