TEFAL MSDW BREAK TIME 3PL BLK/GRE EU

MSDW BREAK TIME 3PL BLK/GRE EU Quick and easy meals any time of the day
 • Multifunction: Waffle, Toasted Sandwich, and Grill / Panini

Referenčné číslo: SW614831

Základné fakty
 • SW614831-B1.png

  3 sets of plates included: waffle, toasted sandwich, and grill / panini

 • SW614831-B2.png

  Non-stick coated plates

 • SW614831-B3.png

  Indicator lights on/off and end of preheating

 • SW614831-B4.png

  Locking latch and insulated handle for maximum safety

 • SW614831-B5.png

  Dishwasher safe removable parts

 • SW614831-B6.png

  Vertical storage

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.