Základné fakty
  • Cooking level indicator

  • Thickness measurement

  • Automatic cooking program

  • Plates and juice tray are dishwasher safe

Funkcie
Vypínač    
Záruka 2 ROKY  
Môže sa umývať v umývačke riadu    
Vrátane receptov    
Nastaviteľný termostat    
Odnímateľné platničky    
Odoberateľná tácka na šťavu    
Svetelný indikátor pripravenosti na varenie    
Pilotné svetlo    
Automatický systém varenia    
Telo Stainless steel  
Rukoväť Thermoplastic  

Najčastejšie otázky
Nie, pretože snímače varenia nie sú v manuálnom režime aktívne.
Nie. Hneď ako bude prvá várka hotová, otvorte gril a jedlo vyberte. Zatvorte gril a stlačte tlačidlo OK. Nemusíte najprv vypínať gril. Keď začnú kontrolky opäť blikať, zvoľte požadovaný režim. Fáza predohrevu by mala byť oveľa rýchlejšia než prvýkrát, pretože platne už budú horúce. Keď Optigrill zapípa, aby vám dal vedieť, že je pripravený, znova otvorte gril, uložte na platne druhú várku jedla a pokračujte ako obvykle.
Pred čistením grilu počkajte približne 45 minút, kým zariadenie vychladne. Ak chcete odstrániť silné usadeniny jedla na plôškach grilu alebo po jeho bokoch, odporúčame používať drevenú alebo plastovú stierku. Na čistenie grilu a komponentov používajte handričku namočenú v teplej vode. Neponárajte gril do vody. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky s obsahom alkoholu alebo benzínu, pretože tieto môžu poškodiť zariadenie.
• Grilovacie platne nie sú správne umiestnené na háčikoch platne, preto snímače nie sú schopné potraviny správne detegovať.
Na odstránenie tohto problému: vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Potom varnú platničku správne umiestnite.
• Spustili ste varenie, ale prístroj sa ešte nestihol zahriať.
Na odstránenie tohto problému: vypnite prístroj, vyberte z neho potraviny a zatvorte ho.
Prístroj znovu zapnite, vyberte program a potvrďte ho a počkajte, až kým sa prístroj nezahreje.
• Spustili ste varenie a potraviny ste nechali medzi platňami, avšak prístroj ste predtým nezahriali.
Na odstránenie tohto problému: vypnite prístroj, vyberte z neho potraviny a zatvorte ho.
Prístroj znovu zapnite, vyberte program a potvrďte ho a počkajte, až kým sa prístroj nezahreje.
• Problém naďalej pretrváva aj napriek vyššie uvedeným odporúčaniam: prístroj si pravdepodobne vyžaduje opravu.
Spotrebič nebol pred varením pri ukladaní potravín na grilovacie platne úplne otvorený. Riešenia: Aby spotrebič dokázal zaznamenať spustenie cyklu varenia, musí sa pred každým cyklom varenia úplne otvoriť. V opačnom prípade sa cyklus varenia nespustí. Úplne otvorte gril, potom ho zatvorte a stlačte tlačidlo OK.
Spotrebič zaznamenal nejaký problém a môže byť potrebná oprava.
Ak necháte spotrebič otvorený medzi 2 cyklami varenia, prepne sa na bezpečnostný režim a bude nutné ho resetovať. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri varení, nemali by ste v priebehu cyklov varenia otvárať spotrebič na viac ako 1 minútu. Spotrebič ZRESETUJETE odpojením na 2 – 3 minúty a opätovným spustením celého cyklu varenia.
Ak je hrúbka niektorých potravín menšia ako 4 mm (napríklad plátky slaniny), môžu byť príliš tenké na to, aby ich spotrebič dokázal zaznamenať. Nejde o problém, stačí stlačiť tlačidlo OK na potvrdenie spustenia varenia.
Spotrebič sa musí opraviť.
Varíte v manuálnom režime. V priebehu varenia musíte sami sledovať a kontrolovať jedlo. Prípadne si vyberte jeden z ďalších režimov varenia a stlačte OK, čím sa spustí daný cyklus varenia.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.