Základné fakty
  • default

Príslušenstvo
Recepty
Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Vždy nechajte odkvapkávaciu misku naplnenú vodou (v závislosti od modelu). Vďaka tomu sa stekajúca šťava a tuk rozptýlia vo vode, čím sa zabráni vzniku dymu a vzplanutiu.
Pri prvom použití zaznamenáte trochu dymu. Je to normálne a nebude to trvať dlho. Ak bude dym naďalej pretrvávať, uistite sa, či bola grilovacia doska správne vyčistená.
Nie, na tomto výrobku nesmiete nikdy použiť fóliu – varenie v štýle „balíček zabalený vo fólii“ nie je povolené.
Voda, ktorú pridáte na varenie, vytvorí pod varnou doskou chladnú zónu, do ktorej stečie všetok tuk, čím sa zabráni jeho pripáleniu na horúcej doske a vzniku dymu alebo vzplanutiu.
Používajte iba drevené, plastové alebo termoplastové náčinie. Kovové náčinie môže poškodiť nepriľnavý povrch na kontaktnom grile.
• Pred začiatkom varenia musíte do nádoby na vodu naliať minimálne 1,5 litra vody.
• Ak pripravujete viac jedál po sebe, musíte hladinu vody v nádobe udržiavať aspoň na tejto minimálnej úrovni.
• Po každom použití treba výrobok vyčistiť: Odstráňte z grilu zvyšky tuku a vypustite a vyčistite nádobu na vodu.
• Do nádoby na vodu, medzi vykurovacie teleso a grilovací rošt ani priamo na rošt nikdy neklaďte alobal.
• Niektoré potraviny s kožou, črievkom alebo inou podobnou vrstvou na povrchu (celé klobásky, jazyk, hydina) alebo veľké kusy mäsa môžu v dôsledku zadržiavania vriacich tekutín striekať. Preto ich pred grilovaním odporúčame prepichnúť nožom alebo vidličkou.

Upozorňujeme, že sa výrobok nesmie ponechať bez dozoru, keď sú na ňom potraviny (počas predhrievania alebo samotnej prípravy jedla).
Ak pripravujete viac jedál po sebe, musíte hladinu vody v nádobe udržiavať aspoň na minimálnej úrovni.
Tieto výrobky sa dajú na uľahčenie čistenia úplne demontovať. Mriežka, varná doska a nádrž na vodu sa dajú umývať v umývačke riadu. Telo grilu by sa malo po každom použití utrieť. Nikdy neponárajte do vody.
Po použití elektrický gril vypnite a odpojte a pred čistením počkajte, kým úplne nevychladne. Mriežky, rukoväť a základňa sa môžu utrieť hubkou navlhčenou tekutým prostriedkom na umývanie riadu.
Varná špirála sa nemusí čistiť. Ak je však skutočne znečistená, počkajte, kým nevychladne, a potom ju utrite suchou handričkou.
Ak sa nachádzate na veternom mieste, varná doska by sa mohla ochladiť a grilovanie bude trvať dlhšie.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.