TEFAL Fresh Express Max MB8135

Fresh Express Max MB8135 From starter to desert !
 • Five maxi cones : fine grater, fine slicer, potato shredder, coarse grater and ice crusher.

Referenčné číslo: MB813538

Eating vegetables every day, in large quantities, is made easy with Fresh Express Max.

It's ideal for preparing your meal from starter to desert to your family or friends. Thanks to its maxi performance, allowing to cut up to 2 kg of vegetables per minute, it's easy to prepare large fresh salads, reibekuchen or ice crush desert in no time ! With five maxi cones, two speeds and a higher power, you will enjoy using Fresh Express Max for efficient results.

 • A wide dimension for a maximum of output.
 • Extra wide feeding tube, no need to cut your ingredients into small pieces.
 • Preparations are directly falling into your plate.
 • Normal speed and Turbo function.
 • Drum easily ejected after using the appliance.
 • Integrated storage of the cones.
 • Easy way to store the appliance. 
Základné fakty
 • 1510001043_MB8135_B1.png

 • 1510001043_MB8135_B2.png

 • 1510001043_MB8135_B3.png

 • 1510001043_MB8135_B4.png

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.