TEFAL Optiss Rapsberry

Optiss Rapsberry Praktické a veľmi presné kuchynské váhy!
  • Atraktívny a súčasne praktický dizajn.
  • Jednoducho sa čistia a sú odolné proti nárazom.
  • Ultra štíhly dizajn na jednoduché odkladanie.

Referenčné číslo: BC5003V0

Optiss: atraktívne a súčasne praktické váhy na varenie s presnosťou, v dizajne s farebnými striekancami!

Zamilujete sa do žiarivých módnych farieb našich kuchynských váh Optiss! Nielenže dobre vyzerajú, ale čo je dôležitejšie, presne navážia každý gram alebo deciliter prísad a tekutín, ktoré chcete použiť. Váhy Optiss sú účinné aj praktické vďaka integrovanému háčiku na zavesenie na stenu, čo znamená, že ich môžete zavesiť kdekoľvek!
Kompaktný dizajn umožňuje ich odkladanie vo vodorovnej alebo zvislej polohe. Majú dokonca funkciu automatického odpočítania hmotnosti nádoby, ktorá odčíta hmotnosť nádoby na prísady bez toho, aby boli potrebné zložité či časovo náročné ručné nastavenia.

  • Ultra štíhly sklenený dizajn.
  • Integrovaný háčik na zavesenie na stenu na jednoduché odkladanie.
  • Voliteľná funkcia merania množstva tekutiny v cl/dl. Presne na gram, od 0 do 5 kg.
  • Ručné a automatické zapínanie/vypínanie.
  • 100 % elektronické, a tým úplne spoľahlivé.
Základné fakty
Funkcie – Porovnanie
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Váženie tekutín    
   
nedostupné
ROZMERY A INÉ FUNKCIE
Kapacita 5  kg
5  kg
nedostupné
Presnosť váženia 1  g
1  g
nedostupné
Vážiaca plocha Tvrdené sklo  
Tvrdené sklo  
nedostupné
Komfortné užívanie
Automatické VYPNUTIE    
   
nedostupné
Háčik na zavesenie    
   
nedostupné
Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Ak chcete nastaviť hmotnosť obalu, v prvom rade:
• zapnite váhy
• položte nádobu na podnos (nádoba môže podnos prekrývať)
• stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (ZAP./VYP.) a počkajte, až sa na displeji zobrazí nula.
Hmotnosť nádoby sa odpočíta automaticky
Stupnicu utrite mierne navlhčenou handričkou a úplne ju osušte. Prístroj neponárajte do vody. Nepoužívajte abrazívne prostriedky. Pokiaľ ide o misku a veko, ktoré sa dodávajú s niektorými modelmi:
• nezahrievajte ich ani ich nepoužívajte v mikrovlnnej rúre,
• na zaistenie ich dlhodobého používania sa odporúča ručné umývanie.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Spotrebiče a zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry a mobilné telefóny, ktoré sa používajú v blízkosti váh, môžu spôsobiť narušenie zobrazovania hmotnosti. Nenechávajte váhy v blízkosti zdroja tepla. Neklaďte na váhy horúce nádoby.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.