TEFAL BODY UP BM2520V0

BODY UP BM2520V0 Sledujte zloženie svojho tela ľahko a jednoducho
Sledujte zloženie svojho tela ľahšie s osobnou váhou s meraním telesného tuku Body Up od značky Tefal. Vie toho oveľa viac, než len sledovať Vašu hmotnosť. Meria a sleduje množstvo telesného tuku a BMI, a predstavuje tak praktický a spoľahlivý nástroj, ktorý sa ľahko používa: veľký, jasne viditeľný LCD displej, kapacita pre uloženie až 8 profilov s automatickým rozpoznaním používateľa a elegantný sklenený povrch s modernými estetickými prvkami. Merajte vývoj svojej hmotnosti a BMI a monitorujte tak svoje telo a zdravie.

Referenčné číslo: BM2520V0

Osobná váha s meraním telesného tuku Body Up

Sledujte viac, než len svoju hmotnosť a objavte nástroj, vďaka ktorému bude sledovanie zdravia naozaj ľahké. Osobná váha a váha s meraním telesného tuku Body Up Vám pomôže kontrolovať Vaše telo prostredníctvom veľkého, ľahko čitateľného LCD displeja pre perfektnú presnosť na prvý pohľad. Ukladá až 8 používateľských profilov, čo stačí pre všetkých členov domácnosti, s automatickým rozpoznaním používateľa pre maximálne pohodlie. Táto vysoko výkonná digitálna osobná váha do kúpeľne má kapacitu 150 kg (330 libier) s presnosťou 100 g. S vysoko intuitívnym ovládaním, ľahko čitateľným displejom a moderným dizajnom ľahko zapadne do každej domácnosti. Objavte osobnú váhu, ktorá bola navrhnutá tak, aby Vám pomohla nájsť cestu k vášmu lepšiemu a zdravšiemu ja.

S využitím bioelektrickej analýzy budete mať informácie o zložení Vášho tela vždy k dispozícii (percento telesného tuku). Viac než len sledovanie hmotnosti – využite výhody tohto šikovného analytického prístroja na meranie vývoja Vašej hmotnosti a BMI.

Základné fakty
 • Indikátor hmotnosti, telesného tuku a BMI

  S využitím bioelektrickej analýzy budete mať informácie o zložení Vášho tela vždy k dispozícii (percento telesného tuku). Viac než len sledovanie hmotnosti – využite výhody tohto šikovného analytického prístroja na meranie vývoja Vašej hmotnosti a BMI.

 • default

  Veľký displej

  Veľká praktická obrazovka uľahčuje použitie váhy. Môžete ukladať informácie o Vašom zdraví jednoducho deň čo deň.

 • Sledujte zdravie celej rodiny

  Ukladá až 8 profilov – umožňuje tak sledovanie hmotnosti všetkých členov domácnosti, a to pomocou funkcie automatického rozpoznania používateľa pre pohodlie a ľahké použitie.

 • Veľká kapacita

  Váhový limit až 150 kg (330 libier).

 • Precízne výsledky

  Užite si absolútnu presnosť do posledného detailu s meraním s presnosťou na 100 g (0,2 libier) pre čo najpresnejšie výsledky.

 • Výrobok je pripravený na použitie ihneď po vybratí z krabice

  Pre okamžité použitie: lítiová batéria CR3032 s vysokým výkonom je obsiahnutá v balení. Môžete sa ihneď vydať na cestu sledovania svojej celkovej hmotnosti a zdravia.

Funkcie
MERANIE HMOTNOSTI
Merač tukovej hmoty v kg    
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Citlivá klávesnica    
Pamäť 8  
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita 150  kg
Presnosť váženia 100  g
Vážiaca plocha Tvrdené sklo  
Farba ZÁRUKA  
Typ batérie CR 2032  
Batérie sú súčasťou balenia    
Iné BODY MASS INDEX  
Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Táto funkcia umožňuje okamžité zobrazenie údaja o hmotnosti. Nie je potrebné čakať, kým sa nezobrazí „0“ – výpočet hmotnosti sa začne okamžite.
Väčšina nových osobných váh má prepínač na mieste pre batérie. V prípade, že tam nie je, pozrite si návod na obsluhu.
Aby sa dosiahla úplná spokojnosť s týmto prístrojom, meranie a váženie sa musí vždy vykonávať za rovnakých podmienok: – Vždy sa vážte naboso. Vaše nohy musia byť suché a správne umiestnené na elektródach. Upozorňujeme, že ak máte na nohách príliš veľa stvrdnutej kože, môže to mať vplyv na výsledky merania. – najlepšie raz týždenne hneď ráno, – 1/4 hodiny po prebudení, aby sa voda vo vašom tele rozložila do dolných končatín. Je dôležité, aby medzi nohami (stehná, kolená, lýtka) ani chodidlami nebol žiadny kontakt. V prípade potreby si medzi nohy zasuňte hárok papiera.
To závisí od toho, aký typ váhy používate:
– Diagnostická váha: hodnoty merania budú skreslené.
– Iné osobné váhy: žiadny vplyv na meranie.
Váhu udržujte vždy vo vodorovnej polohe a na jej plochu neklaďte žiadne predmety.
Ak váhu nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

Ak je váha uložená zvisle s jednou alebo viacerými nožičkami vo vzduchu alebo ak sú na váhe ponechané predmety, bude prvé meranie nesprávne.
Na konci váženie sa môže zobraziť hlásenie „ERR“ a ozvať dlhé pípnutie. Budete sa musieť znovu zvážiť.
Pokiaľ majú namerané hodnoty zodpovedať skutočnosti, mali by ste váhu umiestniť na tvrdú rovnú plochu. Mäkké podložky ako koberce alebo rohožky sú nevhodné.
Aby ste získali výsledky, ktoré má zmysel porovnávať, odporúčame používať váhu za rovnakých podmienok a vždy v rovnakom čase. V ideálnom prípade by ste sa mali vážiť nalačno 15 minút po tom, čo vstanete, aby sa vám voda v tele dostala aj do nôh.

Nevážte sa:
• počas ťažkej fyzickej námahy ani krátko po nej,
• bezprostredne po sprchovaní, kúpeli či saunovaní,
• po požití alkoholu,
• ak máte horúčku.

Aby sa zaistilo správne sledovanie telesných údajov, mali by ste sa vážiť pravidelne, v ideálnom prípade raz týždenne.
Odporúčame vždy používať nové alkalické batérie (batérie typu LR03) a nikdy nepoužívať batérie s fyziologickým roztokom (batérie typu R03), ani dobíjateľné batérie (batérie typu HR03). Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie za nové alkalické batérie. Netýka sa to váh, pri ktorých sa používajú gombíkové batérie typu CR2032 alebo lítiové batérie.
Váhu môžete očistiť handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode.
Nepoužívajte kovovú špongiu ani čistiaci prášok. Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
To, že sa po výmene batérií zobrazí správa „8888“, je normálne. Výrobok je vo fáze spúšťania. Umiestnite ho na rovnú plochu a počkajte, až správa zmizne. Keď váhy presuniete alebo sa na nich postavíte, zatiaľ čo je zobrazená správa „8888“, znovu sa začne spúšťanie ich chodu. Spúšťanie chodu môže trvať od 5 do 30 sekúnd.
Váhy zaznamenali pri vážení odchýlku a prebieha opätovná kalibrácia. Budete musieť z váh zostúpiť a pred tým, ako sa znovu postavíte na váhy, počkať, kým sa znovu nezobrazí údaj „0,0“.
Virtuálna klávesnica sa aktivuje až po ukončení váženia. Je potrebné dodržiavať tieto pravidlá: - po ukončení váženia zostúpte z výrobku, - pri ťukaní na klávesy musí výrobok zostať na zemi, - ťukajte na klávesy iba jedným prstom, - na ťukanie na klávesy používajte iba prst (žiadne predmety).
Ak váha ani pri dodržaní postupu podľa návodu v používateľskej príručke nefunguje, nepokúšajte sa ju sami rozobrať alebo opraviť a odneste ju do autorizovaného servisu.
Áno, pomocou diagnostickej váhy sa meria čistá svalová hmota a jej odpočítaním z celkovej telesnej hmotnosti sa získa údaj o celkovom telesnom tuku, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
V priebehu kalibrácie pri výrobe osobných váh sa pri jednotlivých váhach môžu objaviť odchýlky. Niektoré rozdiely vyplývajúce z týchto odchýlok by sa mohli objaviť pri porovnaní hmotnosti na dvoch rozdielnych osobných váhach.
Základom správneho fungovania vášho tela je meranie, ktoré vás upozorní na príliš nízku úroveň hydratácie.
Skladá sa z telesnej vody, orgánov, kostí a svalov, jeho úloha nie je zanedbateľná pre denné energetické výdavky.
Podstatný ukazovateľ pre vaše telo, ide o energetickú rezervu, ktorú treba sledovať.
BMI je medzinárodný index definovaný organizáciou WHO v roku 1997.
BMI označuje vašu mieru obezity a tým aj riziko nadváhy. Meria sa takto:


Index BMI je veľmi globálny a nie príliš personalizovaný. Neurčuje hodnotu tukovej hmoty a svalovej hmoty.
Naše váhy používajú bioelektrickú impedanciu, tiež známu ako bioimpedancia.

Sínusový prúd s nízkou intenzitou je odoslaný do vášho tela, tento prúd ľahko prechádza tkaniva bohaté na vodu (štíhla hmota: svaly, koža...), naopak, naráža na väčší odpor v prípade tkaniva chudobného na vodu (tuková hmota).


Takto získaný odpor v kombinácii s rovnicami zohľadňujúcimi váš profil nám umožňuje vypočítať vašu štíhlu hmotu.

Tuková hmota sa získa odpočítaním štíhlej hmoty od vašej celkovej hmotnosti.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
Áno, hmotnosť oblečenia sa pripočíta k hmotnosti telesného tuku. Preto sa odporúča mať ho pri vážení na sebe čo najmenej.
Váha je síce navrhnutá tak, aby vyhovovala väčšine populácie, ak však máte kardiostimulátor alebo inú medicínsku pomôcku, nemali by ste ju používať. Váha totiž pri meraní množstva telesného tuku púšťa do tela slabý elektrický prúd, ktorý môže kardiostimulátor (alebo inú medicínsku pomôcku) poškodiť alebo narušiť jeho činnosť.
Používanie váhy počas tehotenstva je v dôsledku zariadenia na meranie bioimpedancie preventívne kontraindikované. Váhu však môžete používať v ponožkách. Vaším telom tak nebude pretekať žiadny elektrický prúd, tak budete môcť zistiť svoju hmotnosť, no žiadne iné telesné údaje.