TEFAL BODY FAT SCALES

BODY FAT SCALES SLEDUJTE PARAMETRE SVOJHO TELA

Sledujte parametre svojho tela s osobnou váhou Tefal Bodymaster s funkciou merania telesného tuku. Nemusíte sa ani identifikovať, váha Tefal Bodymaster Vás spozná automaticky. Tenký dizajn s veľkou sklenenou nášľapnou plochou má nosnosť až 160 kg. Produkt sa vyznačuje veľkým a ľahko čitateľným digitálnym LCD displejom s číslicami s veľkosťou 33 mm a funkciou automatického zapnutia/vypnutia. Súčasťou balenia sú aj batérie, takže môžete začať hneď, ako si produkt prinesiete domov.

Osobná váha s funkciou merania telesného tuku Tefal Bodymaster BM6010V0: SLEDUJTE PARAMETRE SVOJHO TELA.

Osobná váha Tefal Bodymaster je praktická a efektívna. Predstavuje dokonalú ľahko použiteľnú osobnú váhu s funkciou merania telesného tuku. Sledovať svoju hmotnosť, úbytok telesného tuku a zostať vo forme nebolo nikdy tak ľahké. Vďaka technológii merania telesného tuku sa dá odmerať obsah telesného tuku v tele a zobraziť vývoj. Osobná váha Tefal Bodymaster s dostatočne veľkou sklenenou nášľapnou plochou a číslicami s rozmerom 33 mm pre ľahkú čitateľnosť sa vyznačuje maximálnou nosnosťou 160 kg, funkciou automatického zapnutia pri stúpnutí na nášľapnú plochu a automatického vypnutia po 10 sekundách nečinnosti. Vďaka štyrom batériám AAA, ktoré sú súčasťou balenia osobnej váhy Tefal Bodymaster, môžete začať hneď, ako si produkt prinesiete domov. Táto ľahko použiteľná kúpeľňová váha v sebe kombinuje výkonnú technológiu a spoľahlivú funkčnosť.
Základné fakty
 • ANALYZUJTE VÝVOJ MNOŽSTVA TELESNÉHO TUKU V KG.

  Naša osobná váha využíva analýzu bioelektrickej impedancie. Vaším telom prebieha nízky sínusový striedavý prúd. Ľahko prechádza tkanivom, ktoré obsahuje veľký podiel vody (štíhla hmota: svaly, koža a pod.). S väčším odporom sa však stretáva pri tkanive, ktoré obsahuje málo vody (telesný tuk).  Zistený odpor v kombinácii s rovnicami, ktoré zohľadňujú váš osobný profil, nám umožňujú vypočítať „štíhlu hmotu“.   Hmotnosť telesného tuku sa zistí odpočítaním „štíhlej hmoty“ od vašej celkovej hmotnosti.  

 • SLEDUJTE CELÚ RODINU

  Automatické rozpoznávanie používateľa, pamäť pre 4 osoby.

 • MAXIMÁLNE KOMFORTNÉ POUŽITIE

  Veľký displej pre praktické a ľahké použitie.

 • VYSOKÁ KAPACITA

  Nosnosť 160 kg.

 • PRECÍZNOSŤ

  Vysoko precízne meranie (odchýlka 100 g) pre spoľahlivé výsledky.

 • INTELIGENTNÉ FUNKCIE

  Automatické zapnutie: stačí vstúpiť na nášľapnú plochu a osobná váha sa sama zapne. Automatické vypnutie: Vypne sa po 10 sekundách nečinnosti.

 • PRIPRAVENOSŤ NA POUŽITIE

  Vďaka štyrom batériám AAA, ktoré sú súčasťou balenia, môžete začať váhu okamžite používať.

 • SPOĽAHLIVOSŤ

  Vysoko spoľahlivý produkt s dvojročnou zárukou.

Funkcie
MERANIE HMOTNOSTI
Merač tukovej hmoty v kg    
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Citlivá klávesnica    
Pamäť 4  
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita 160  kg
Presnosť váženia 100  g
Vážiaca plocha Tvrdené sklo  
Farba Strieborná  
Typ batérie AAA  
Batérie sú súčasťou balenia    

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Je dôležité, aby ste sa vždy vážili v rovnakom čase. Najlepšie raz za týždeň.
Táto funkcia umožňuje okamžité zobrazenie údaja o hmotnosti. Nie je potrebné čakať, kým sa nezobrazí „0“ – výpočet hmotnosti sa začne okamžite.
Väčšina nových osobných váh má prepínač na mieste pre batérie. V prípade, že tam nie je, pozrite si návod na obsluhu.
Aby sa dosiahla úplná spokojnosť s týmto prístrojom, meranie a váženie sa musí vždy vykonávať za rovnakých podmienok: – Vždy sa vážte naboso. Vaše nohy musia byť suché a správne umiestnené na elektródach. Upozorňujeme, že ak máte na nohách príliš veľa stvrdnutej kože, môže to mať vplyv na výsledky merania. – najlepšie raz týždenne hneď ráno, – 1/4 hodiny po prebudení, aby sa voda vo vašom tele rozložila do dolných končatín. Je dôležité, aby medzi nohami (stehná, kolená, lýtka) ani chodidlami nebol žiadny kontakt. V prípade potreby si medzi nohy zasuňte hárok papiera.
To závisí od toho, aký typ váhy používate:
– Diagnostická váha: hodnoty merania budú skreslené.
– Iné osobné váhy: žiadny vplyv na meranie.
Váhu udržujte vždy vo vodorovnej polohe a na jej plochu neklaďte žiadne predmety.
Ak váhu nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

Ak je váha uložená zvisle s jednou alebo viacerými nožičkami vo vzduchu alebo ak sú na váhe ponechané predmety, bude prvé meranie nesprávne.
Na konci váženie sa môže zobraziť hlásenie „ERR“ a ozvať dlhé pípnutie. Budete sa musieť znovu zvážiť.
Odporúčame, aby ste sa poradili so svojím lekárom a zistili, či je použitie váhy Body partner bezpečné počas tehotenstva vzhľadom k funkcii bioimpedancie. Pokiaľ ju však používate, upozorňujeme, že výpočet hmotnosti tuku bude nesprávny. Odporúčame preto, aby ste tento údaj počas tehotenstva ignorovali.
Odporúčame vždy používať nové alkalické batérie (batérie typu LR03) a nikdy nepoužívať batérie s fyziologickým roztokom (batérie typu R03), ani dobíjateľné batérie (batérie typu HR03). Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie za nové alkalické batérie. Netýka sa to váh, pri ktorých sa používajú gombíkové batérie typu CR2032 alebo lítiové batérie.
Váhu môžete očistiť handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode.
Nepoužívajte kovovú špongiu ani čistiaci prášok. Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
To, že sa po výmene batérií zobrazí správa „8888“, je normálne. Výrobok je vo fáze spúšťania. Umiestnite ho na rovnú plochu a počkajte, až správa zmizne. Keď váhy presuniete alebo sa na nich postavíte, zatiaľ čo je zobrazená správa „8888“, znovu sa začne spúšťanie ich chodu. Spúšťanie chodu môže trvať od 5 do 30 sekúnd.
Váhy zaznamenali pri vážení odchýlku a prebieha opätovná kalibrácia. Budete musieť z váh zostúpiť a pred tým, ako sa znovu postavíte na váhy, počkať, kým sa znovu nezobrazí údaj „0,0“.
Virtuálna klávesnica sa aktivuje až po ukončení váženia. Je potrebné dodržiavať tieto pravidlá: - po ukončení váženia zostúpte z výrobku, - pri ťukaní na klávesy musí výrobok zostať na zemi, - ťukajte na klávesy iba jedným prstom, - na ťukanie na klávesy používajte iba prst (žiadne predmety).
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Áno, pomocou diagnostickej váhy sa meria čistá svalová hmota a jej odpočítaním z celkovej telesnej hmotnosti sa získa údaj o celkovom telesnom tuku, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
Áno, hmotnosť odevu sa započítava do hmotnosti tuku.
V priebehu kalibrácie pri výrobe osobných váh sa pri jednotlivých váhach môžu objaviť odchýlky. Niektoré rozdiely vyplývajúce z týchto odchýlok by sa mohli objaviť pri porovnaní hmotnosti na dvoch rozdielnych osobných váhach.
Ak máte kardiostimulátor alebo používate nejakú inú zdravotnícku pomôcku, nemali by ste používať inteligentnú váhu. Inteligentná váha vysiela cez telo malý elektrický signál, aby zmerala množstvo vášho telesného tuku, čím môže dôjsť k poškodeniu alebo rušeniu kardiostimulátora (alebo inej zdravotníckej pomôcky).
Základom správneho fungovania vášho tela je meranie, ktoré vás upozorní na príliš nízku úroveň hydratácie.
Skladá sa z telesnej vody, orgánov, kostí a svalov, jeho úloha nie je zanedbateľná pre denné energetické výdavky.
Podstatný ukazovateľ pre vaše telo, ide o energetickú rezervu, ktorú treba sledovať.
BMI je medzinárodný index definovaný organizáciou WHO v roku 1997.
BMI označuje vašu mieru obezity a tým aj riziko nadváhy. Meria sa takto:


Index BMI je veľmi globálny a nie príliš personalizovaný. Neurčuje hodnotu tukovej hmoty a svalovej hmoty.
Naše váhy používajú bioelektrickú impedanciu, tiež známu ako bioimpedancia.

Sínusový prúd s nízkou intenzitou je odoslaný do vášho tela, tento prúd ľahko prechádza tkaniva bohaté na vodu (štíhla hmota: svaly, koža...), naopak, naráža na väčší odpor v prípade tkaniva chudobného na vodu (tuková hmota).


Takto získaný odpor v kombinácii s rovnicami zohľadňujúcimi váš profil nám umožňuje vypočítať vašu štíhlu hmotu.

Tuková hmota sa získa odpočítaním štíhlej hmoty od vašej celkovej hmotnosti.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.