Tefal CLASSIC VT254070 Používateľské príručky

Uchovajte potraviny dlhšie čerstvé!

Zaistite jediným stlačením tlačidla vďaka vákuovačke Vacupack Classic čerstvosť potravín. Automatický proces „Vacuum & Seal“ prebieha v troch jednoduchých krokoch: Naplňte vrecko a vložte ho otvorenou stranou do vákuovačky Vacupack Classic. Zatvorte veko a stlačte tlačidlo „Vacuum & Seal“. Otvorte veko a vyberte vákuovo zabalené potraviny. A môžete vyraziť! Súčasťou vákuovačky je 18 vreciek (10 ks veľkosti 22x30 cm a 8 ks veľkosti 28x35 cm).  

Kód : VT254070

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Po utesnení vrecúška počkajte 1 minútu, než utesníte ďalšie.
Vrecúško nenapĺňajte viac ako na 2/3 a uistite sa, že tesniaca oblasť zostala čistá a suchá.
Áno, vrecúška môžete použiť opakovane. S cieľom predchádzať možnému ochoreniu nepoužívajte opakovane vrecúška, v ktorých ste skladovali surové mäso, surové ryby alebo mastné jedlá.
Prístroj neskladujte so zaisteným krytom.
Cieľom tohto opatrenia je predchádzať deformácii tesnenia, ktoré by mohlo ovplyvniť fungovanie jednotky.