Tefal Prep´Line 8523.31 Používateľské príručky

Slice in no time !
  • Slice different kinds of textures and ingredients in quantity and short time.

Kód : 852331

Návod   na použitie
Najčastejšie otázky
Odporúčame ho používať maximálne 15 minút. Pred opätovným použitím je vhodné ho nechať vychladnúť.
Mali by ste použiť špeciálne čepele určené na krájanie mrazených potravín. Zapojte spotrebič do zásuvky a spusťte ho stlačením spínača. Dôležité: čepele držte nad mrazenými potravinami, ktorú chcete nakrájať, a pohybujte nimi dopredu a dozadu, čím uľahčíte krájanie. Tieto čepele sú špeciálne určené na uľahčenie krájania a najmä na krájanie potravín s kôrkou (chlieb, mäso atď.).
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Nie, poškodili by sa tým čepele, a to bez ohľadu na to, o aký model ide
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.