Predaj jednorazovej pevnej ceny opravy

SIS predáva službu jednorazovej pevnej ceny opravy na mieste predajne príslušenstva používateľom, ktorí si želajú, aby ich chybný spotrebič opravoval autorizovaný servis Groupe SEB, mimo záruky. Tieto paušálne sumy majú pevnú výšku bez ohľadu na druh a rozsah zlyhania; sú vypočítané podľa kategórie spotrebiča a zahŕňajú prácu a diely potrebné na opravu. 

Aby ste mohli využiť služby jednorazovej pevnej ceny opravy predávaného na tejto stránke, opravovaný spotrebič musí spĺňať tieto požiadavky:

Objednávka a platba jednorazovej pevnej ceny opravy musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 1 a 3 Všeobecných podmienok predaja. Na základe objednávky dostane používateľ na svoju e-mailovú adresu poukaz.

Služba jednorazovej pevnej ceny opravy zahŕňa len opravu spotrebiča uvedenú na faktúre. Akékoľvek poštovné za smerovanie, vyzdvihnutie spotrebiča, alebo za nákup dielov, príslušenstva, spotrebného materiálu, ktoré nie je potrebné ani neodôvodnené opravou spotrebiča, nie je zahrnuté v paušálnej sume. Služba jednorazovej pevnej ceny opravy nikdy nemôže nahradiť dodatočné nákupy. Do služby jednorazovej pevnej ceny opravy nebude zahrnutá žiadna chýbajúca časť ani náhrada spotrebného materiálu.

Typ spotrebiča vybraný pri kúpe jednorazovej pevnej ceny opravy sa musí zhodovať so zariadením dodaným autorizovanému servisu. V opačnom prípade sa používateľ obráti na zákaznícky servis Rowenta so žiadosťou o vrátenie peňazí a zakúpi si novú službu jednorazovej opravy zodpovedajúcu jeho spotrebiču. 

Spotrebič vyžadujúci opravu a poukaz na jednorazovú pevnú ceny opravy musia byť doručené autorizovanému servisu v lehote uvedenej na poukaze. 

Autorizovaný servis zodpovedný za opravu sa vyberie pri nákupe služby a jeho údaje sú uvedené na poukaze. Ak nie je možné nechať spotřebič opraviť týmto autorizovaným servisom, používateľ sa obráti na zákaznícky servis na telefónom čísle 232 199 930 (cena miestneho hovoru, od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hodín) so žiadosťou o zmenu autorizovaného servisu.

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky a autorizovaný servis Tefal vyhlási, že spotrebič nie je možné opraviť, bude požívateľovi vrátená celá suma zakúpeného poukazu na opravu. V tomto prípade používateľ dostane svoj nefunkčný spotrebič späť od autorizovaného servisu.

Po oprave sa na spotrebič bude vzťahovať záruka výrobcu, ako je popísané v časti „Záruka“, na obdobie 6 mesiacov od dátumu vrátenia spotrebiča. Aby si používateľ mohol uplatniť túto záruku, musí sa pri vrátení svojho spotrebiča preukázať dokumentom vydaným autorizovaným servisom.